Gizlilik Bülteni

30 Haziran 2003 tarihli, 196 no’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesine göre bilgi dokümanı

30 Haziran 2003 tarihli, 196 no’lu Kanun Hükmünde Kararname (Gizlilik Politikası) ve sonraki değişiklikler doğrultusunda size verdiğiniz kişisel bilgilerin işlenmesine yönelik gerekli bilgileri iletmek istiyoruz.

Bu gizlilik bildirimi, üçüncü taraf  web sitelerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacak Denetleyicinin alanındaki web sitelerinde yer alan bağlantılar aracılığıyla daha sonra erişebileceğiniz diğer web siteleri için geçerli değildir. Bu, 196/2003 no’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesi - Kişisel Verileri Koruma Yasası doğrultusunda ifade edilen bir gizlilik bildirimidir. Gizlilik bildirimi aynı zamanda, online kişisel verilerin toplanmasına yönelik belirli minimum şartları ve özellikle kullanıcılar web sayfalarına bağlandıklarında bu tür bir bağlantının amacından bağımsız olarak işlem denetleyicilerinin kullanıcılara sunması gereken yöntemleri, bilginin zamanını ve yapısını belirlemek amacıyla 17 Mayıs 2001 tarihinde 95/46/EC sayılı Direktifin 29. Maddesi uyarınca düzenlenen Çalışma Ekibinin bir parçasını oluşturan kişisel verilerin korunması için Avrupa yetkilileri tarafından kabul edilmiş 2/2001 no’lu Tavsiye Kararına da dayanmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Yasasının 28. Maddesi doğrultusundaki VERİ “DENETLEYİCİSİ”, tüm haklarıyla Candy S.p.A’nın yönetim ve koordinasyon faaliyetlerini yürüten Candy Hoover Group S.r.l.’dir, şirket merkezi: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - İtalya, şirket sermayesi € 30.000.000.00 tamamen ödenmiştir,  İtalyan vergi yasası sicil numarası Monza e Brianza Companies Register 04666310158, KDV IT00786860965 – e-posta: privacy@hoover.it.

Veri işleme yeri. Bu web sitesinde verilen hizmetlerle ilgili işlemler (fiziksel olarak üçüncü bir tarafça “barındırılan”) veri denetleyicisinin merkez ofislerinde yönetilmekte ve yalnızca işlemi yürütmekle yetkili kişiler tarafından veya site sayfalarının bakımından veya yenilenmesinden sorumlu üçüncü taraflarca kullanılmaktadır.

İşlenen veri türleriKişisel ve kimlik verileri. Kişisel bir kimlik numarası da dahil olmak üzere başka bilgilerle ilgili olarak dolaylı olarak da olsa tanımlanan veya tanımlanabilen gerçek kişilerle ilgili diğer bilgileri de içeren kişisel veriler; Kimlik bilgileri, ilgili kişinin doğrudan tanımlanmasına izin veren kişisel veriler (örneğin ad, soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, vb.).

Tarama verileri

Bu web sitesinin çalışması için kullanılan IT sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal çalışma esnasında bazı kişisel veriler isteyebilir; bunların aktarılması İnternet iletişim protokolleri kapsamındadır. Bu, tanımlanan ilgili kişilerle bağlantı kurulması için değil yapısı gereği üçüncü tarafların elindeki verilerin işlenmesi sonucu ve bu verilerle bağlantılı olarak kullanıcıların tanımlanmasına izin verebilecek bilgileri içerir. Siteye giriş yapan kullanıcılara tarafından kullanılan IP adresleri veya bilgisayar alan adları, talep edilen kaynakların URI’si (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı), talep saati, sunucuya talebi göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosya boyutu, sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu belirten sayısal kod (başarı, hata, vb.) ile işletim sistemiyle ve kullanıcının IT ortamı ile ilgili diğer parametreler bu veri kategorisinde yer almaktadır. Veriler, siteye yönelik bilgisayar suçlarıyla ilgili varsayıma dayalı davalarda sorumluluğu saptamak için kullanılabilir.

Kullanıcı tarafından gönüllü olarak sağlanan veriler

Özel bilgiler Özel bilgiler, özel hizmetler veya Kullanıcı ya da İlgili Kişi tarafından verilen Verilerin işlenmesi nedeniyle Web sitesinin sayfalarında yer alabilir.

Çerezler
Lütfen aşağıdaki bağlantıdan çerez politikasını link

 

Talep edilen durumlarda izin verilen verilerin işlenme amaçları (196/03 no’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 23. Maddesi)

Veri toplama formlarının doldurulması ve/veya e-posta gönderilmesi sonucu isteğe bağlı olarak sağlanan veriler aşağıdaki amaçlara yönelik olarak işlenecektir:

A) aşağıdaki durumlarla ilgili verilerin işlenmesi:

- tek hissedar Candy Hoover Group Srl tarafından hazırlanan haber bültenini almak amacıyla veri toplama formlarının doldurulması;

- ilgili idari ve muhasebe faaliyetleri.

B) aşağıdaki durumlarla ilgili verilerin işlenmesi: (karşı çıkılana dek)

- doğrudan pazarlama faaliyetleri, pazar araştırması veya diğer ticari araştırma ve doğrudan satışlar için, önceden izin almayı gerektirir – otomatik araçlar, e-postalar, telefaks, MMS mesajları (Multimedya Mesaj Servisi) veya SMS mesajları (Kısa Mesaj Servisi) veya başka türde mesajlar ile operatörler aracılığıyla yapılan telefon görüşmeleri ve posta yoluyla – müşteri memnuniyeti, tanıtım ve reklam materyalleri ile tek hissedar Candy Hoover Group Srl tarafından düzenlenen etkinlikler ve girişimler ile ilgili materyallerin etkisini ölçmek amacıyla hazırlanan bilgilendirici materyal.

C) verilerin işlenmesi (karşı çıkılana dek):

- doğrudan pazarlama faaliyetleri, pazar araştırması veya diğer ticari araştırma ve doğrudan satışlar için, önceden izin almayı gerektirir – otomatik araçlar, e-postalar, telefaks, MMS mesajları (Multimedya Mesaj Servisi) veya SMS mesajları (Kısa Mesaj Servisi) veya başka türde mesajlar ile operatörler aracılığıyla yapılan telefon görüşmeleri ve posta yoluyla – müşteri memnuniyeti, tanıtım ve reklam materyalleri ile tek hissedar Candy Hoover Group Srl şirketleri ve üçüncü taraflar veya bağlı şirketler GIAS Srl, finansal hizmetlerde faaliyet gösteren ve/veya satın alınan cihaza bağlı ürünleri üreten sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların kategorisine mensup ortaklar tarafından düzenlenen etkinlikler ve girişimler ile ilgili materyallerin etkisini ölçmek amacıyla hazırlanan bilgilendirici materyal. Gruba ait şirketleri içeren tam liste privacy@hoover.itadresinden talep edilebilir.

İşleme yöntemleri – Saklama

İşleme 196/03 no’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. Maddesi uyarınca sadece bu işle görevlendirilmiş kişilerce maksimum güvenlik ve gizlilik sağlayan araçlar yardımıyla otomatik ve manuel olarak gerçekleştirilecektir. Veriler, toplanma ve sonrasında işlenme amaçlarına uygun süreleri geçmeyecek şekilde saklanacaktır.

İletişim ve yayımlama kapsamı

İşleme tabi tutulacak verileriniz yayımlanmayacaktır; 196/2003 no’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. Maddesi sınırları uyarınca yurt dışında ve Avrupa Birliği içinde tek hissedar Candy Hoover Group Srl’ye sözleşme ile bağlı şirketlere gönderilebilir. Kişisel veriler AB üyesi olmayan ülkelere, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için veya konuyla ilgili amaçlarla 196/2003 no’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. ve 44.(b) Maddeleri kapsamında gönderilebilir. Veriler, aşağıdaki kategorilere ait üçüncü taraflara gönderilebilir:

 

- Candy Hoover Group Srl (tek hissedar) tarafından kullanılan IT sistemini ve telekomünikasyon ağlarını (e-posta dahil) yönetmeye yönelik hizmetler sağlayan kuruluşlar;

 

- Candy Hoover Group Srl şirketleri –  tek hissedar ve üçüncü taraflar veya bağlı şirketler GIAS Srl, finansal hizmetlerde faaliyet gösteren ve/veya satın alınan cihaza bağlı ürünleri üreten sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların kategorisine mensup ortaklar. Gruba ait şirketleri içeren tam liste, privacy@hoover.it adresinden talep edilebilir

 

- yardım veya danışmanlık hizmetlerinin bir parçası olarak ofisler veya şirketler;

 

- talep üzerine yasal zorunlulukların ve/veya kamu kuruluşlarının hükümlerinin yerine getirilmesinden sorunlu yetkili makamlar.

 

Yukarıdaki kategorilerde yer alan kuruluşlar, Veri Denetleyicisi görevini yerine getirir veya ayrı Veri Denetleyicileri olarak tamamen bağımsız olarak çalışır. Sorumlu olanların listesi sürekli olarak güncellenmekte ve tek hissedar Candy Hoover Group Srl’nin merkez ofisinde Privata Eden Fumagalli 20047, Brugherio (MB) aracılığıyla ve privacy@hoover.it adresinden talep edilmesi halinde sunulmaktadır.

Veri sağlama ve reddetme niteliği

Tarama verileri ile ilgili olarak belirtilmediği takdirde, kullanıcı kişisel verilerini sunmakta özgürdür. A) maddesinde belirtilen amaçlar için veri sağlanması isteğe bağlıdır ancak gereklidir. A) maddesine ilişkin olarak gerekli verileri sağlamanın reddedilmesi, örneğin talep edilenleri elde etmek veya Veri Denetleyicisinden faydalanmak için kesin şekilde gerekli olan faaliyetlerin yürütülmesini imkansız hale getirir.

B) ve C) maddelerinde belirtilen amaçlara yönelik veri sağlanması ve işleme izni verilmesi isteğe bağlıdır. Yukarıdaki B) ve C) maddelerinde belirtilen amaçlarla iznin reddedilmesi, A) maddesinde belirtilen amaçlarla ilgili olumsuz sonuçlar doğurmaz.

İlgili kişilerin hakları

30 Haziran 2003 tarihli 196 no’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 7, 8, 9 ve 10. Maddelerinde belirtildiği gibi Denetleyici, Candy Hoover Group Srl ile privacy@hoover.it adresinden iletişim kurarak haklarınızı iddia edebilirsiniz. Herhangi bir anda verilerin var olup olmadığına dair onay alma, içeriği ve kökeni öğrenme, doğruluğunu teyit etme veya entegrasyonunu veya güncellenmesini isteme veya bunları düzeltme hakkına sahipsiniz (Kişisel Verileri Koruma Yasası).

 

Aynı madde uyarınca, yasal nedenlerden ötürü kullanılmasına karşı çıkmanın yanı sıra hukuka aykırı olarak işlenen verilerin iptal edilmesini, anonim hale dönüştürülmesini veya bloke edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Denetleyici ile iletişim kurduğunuzda, talebinizin doğru şekilde yerine getirilmesi için e-posta adresinizi, adınızı, adresinizi ve/veya telefon numaralarınızı vermeniz gerekmektedir.

 

Pazarlama ile ilgili olarak sizinle doğrudan iletişim kurulmaması (e-posta, SMS, MMS, faks) için istediğiniz zaman privacy@hoover.it adresine “otomatik iletişim iptali” başlıklı bir e-posta göndermeniz veya sadece e-postalara yönelik otomatik iptal sistemimizden yararlanmanız yeterli olacaktır; bu işlemlerin ardından rahatsız edilmezsiniz.

Pazarlama ile ilgili olarak sizinle klasik yollarla doğrudan iletişim kurulmaması (operatör tarafından yapılan aramalar, gönderilen postalar) için istediğiniz zaman privacy@hoover.it adresine “klasik yollarla kurulan iletişim iptali” başlıklı bir e-posta göndermeniz yeterli olacaktır; bu işlemlerin ardından rahatsız edilmezsiniz.

Pazarlama ile ilgili olarak sizinle hiçbir şekilde doğrudan iletişim kurulmaması için istediğiniz zaman privacy@hoover.it adresine “pazarlama iptali” başlıklı bir e-posta göndermeniz yeterli olacaktır; bu işlemlerin ardından rahatsız edilmezsiniz.

Gizlilik bildiriminde yapılan değişiklikler

Denetleyici, bu gizlilik bildiriminin bölümlerini kendi isteği doğrultusunda ve istediği zaman değiştirme, güncelleme, ekleme yapma veya silme hakkını saklı tutar. İlgili kişinin, değişiklikleri zaman zaman doğrulaması gerekmektedir. Bu doğrulamayı kolaylaştırmak amacıyla gizlilik bildiriminde güncelleme tarihi belirtilecektir.

Güncellenme Tarihi: 03.07.2015